Khăn rằn, người bạn “nhỏ mà có võ” của dân du lịch bụi


Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết và hình ảnh đưa tin về chiếc khăn rằn Việt Nam, với cách thắt khăn, hay hàng ti tỉ công dụng của nó. Một người bạn của mình từng thắc mắc, sao mấy bạn đi phượt (kể từ khi nhận ra cách đi của mình chưa được…