Tu viện Bát Nhã, về đây một cõi…


Tu viện Bát Nhã thuộc địa phận xã Đambri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Bát Nhã là tên phiên âm từ chữ Prajnâ trong tiếng Sanskrit (Ấn Độ cổ) có nghĩa là trí tuệ. Từ thành phố Bảo Lộc, nếu đi quốc lộ 20 từ Sài Gòn lên sẽ là đường Trần Phú,…

Linh cảm của phụ nữ


Tui nghĩ, là phụ nữ, dù ít hay nhiều thì ai cũng có khả năng nhìn ra người nam nào đang thích mình, cảm nhận được tình cảm của họ dành cho mình. Chỉ là vì lý do nào đó mà họ không chịu nhìn nhận khả năng đó. Đó gọi là linh cảm của…

Khổ qua đi, an nhiên ở lại…


Khổ qua, hay còn gọi là mướp đắng. Theo cách gọi của người miền Nam, khổ qua có thể hiểu theo hai  nghĩa trái ngược nhau là: cái khổ đến (qua), hoặc cái khổ qua đi. Do đó, ngày Tết, một số nhà kiêng không ăn khổ qua, nhưng một số nhà phải có món…