Báo giá đăng bài, đặt banner lên blog


Quý công ty, đối tác, cá nhân nếu có nhu cầu: 1. Đăng bài viết quảng cáo, giới thiệu sản phẩm đăng trên trang www.anvietnam.net, do đối tác viết2. Đăng bài viết đánh giá sản phẩm – dịch vụ có chủ đề cụ thể do An trải nghiệm và viết trên www.anvietnam.net3. Đặt banner kèm đường dẫn…