Tám tháng ba, chớ đòi quà!


Bữa nay nhàm chán, ngứa tay (thật ra là ngứa miệng, mà thôi, miệng để dành ăn đồ cho mập, với lại giờ chỉ toàn đánh máy thôi à, nên phải dùng từ “ngứa tay”), nên viết vài dòng. Vẫn là mấy chuyện cũ linh tinh liên quan tới vấn đề Quốc tế Phụ nữ,…

Đâu là bình đẳng nam nữ?


Viết nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Trong những người phụ nữ mà tôi quen biết ở ngoài đời thực lẫn trên mạng, có một bộ phận, nhỏ thôi, thường nằm trong số những người quen ảo, có tư tưởng phóng khoáng, sống mạnh mẽ, độc lập, tự tin. Họ không chịu khuất phục…