Báo giá hợp tác truyền thông


Blog anvietnam.net có nội dung chính về trải nghiệm du lịch bụi. Ngoài ra, blog cũng chia sẻ lối sống, tư tưởng, sở thích cá nhân về các vấn đề mà An quan tâm như: ăn chay, thiên nhiên, Phật giáo,… Với chủ đề và nội dung đa dạng, đối tượng độc giả blog cũng tương đối phong…