Bánh mì chả cá Má Hải


Mình không rõ lắm về các hiệu bánh mì khắp Sài Gòn. Chỉ biết Sài Gòn có rất nhiều thứ để ăn chung với bánh mì, như bánh mì chả, bánh mì thịt, bánh mì heo quay, bánh mì gà, bánh mì pa tê, bánh mì ốp la, bánh mì bò lá lốt, bánh mì…