Bãi Khem Phú Quốc và gỏi cá trích


Bài viết chia sẻ những ký ức và trải nghiệm của An về quãng thời gian sống và làm việc ngắn ngủi ở thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc từ cuối tháng 12/2012 đến hết tháng 7/2013. Bãi Khem (dân địa phương hay gọi là bãi Kem, có tài liệu cho rằng vì…