Cho những trái tim thiện lành…


Chúng ta, hẳn ít nhất một lần trong đời từng bị tổn thương. Có lúc tổn thương nhẹ, ngủ sâu một giấc, tỉnh dậy là quên sạch. Lại có lúc bị tổn thương nặng tới nỗi, mà nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm sau đó, mỗi khi nhắc lại sự việc cũ, trái tim chúng…

Cuộc sống nhẹ nhàng


Khi suy nghĩ thay đổi, thái độ thay đổi, tư tưởng thay đổi, thì tự dưng, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi theo. Chắc chắn là vậy rồi. Vậy nên, mình tự hỏi là tại sao mình không thay đổi những suy nghĩ của bản thân theo những hướng tích cực. Cùng một vấn đề,…

Cứ ‘bơ’ đi, rồi chúng ta sẽ trưởng thành


1. Hôm qua có hẹn đi chơi với một em gái. Quá giờ hẹn 10 phút, chưa thấy em đâu, mình bấm điện thoại gọi thì nghe giọng em ngái ngủ, bảo ngủ quên, kêu mình đợi một lúc. Mà đó là cuộc hẹn từ trước, hẹn nhau cùng đi sớm để chụp được những bức…