Tuổi thơ trong trẻo


“Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay…” “Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, Sẽ được nhìn thấy các bà tiên, Thấy chú bé đi hài bảy dặm, Quả thị thơm cô Tấm rất hiền.” (Nói với em – Vũ Quần Phương) Hồi xưa đi học, chẳng hiểu…