“Triết lý” bởi An (2)


Cánh cổng (20) Khi nào phụ nữ làm đẹp không phải vì tính chất công việc, không phải vì lời nhận xét của người khác, càng không phải vì đàn ông, thì khi đó, phụ nữ mới cảm thấy hạnh phúc thật sự. (19) Cái đẹp trước tiên phải là thứ tự nhiên. (18) Nếu buộc chọn lựa giữa trẻ trung mà xấu xí, hay…