Đường hoa Nguyễn Huệ tết Canh Tý 2020


Đường hoa Nguyễn Huệ tết Canh Tý 2020 năm nay lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ – Đám cưới chuột. >> Trung tâm Sài Gòn như thế nào trong mùa dịch Covid-19? >> Sài Gòn, cảm nhận không khí tết… Nhưng theo mình, các chi tiết tạo nên bức tranh dân gian…