Hồ Latina An Giang không còn nước


Hồ Latina là một hồ nước nhân tạo nằm ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. >> Thánh đường Hồi Giáo Jamiul Azhar ở làng Chăm Châu Giang, An Giang >> Một thoáng An Giang… Hồ Latina nằm dưới chân Núi Cấm, giáp ranh huyện Tịnh Biên và huyện Tri Tôn. Trước…