Phước Thạnh Cổ Tự (chùa Phước Thạnh, am Mục Đồng), ngôi chùa gắn liền với tích các chú chăn trâu ở thành phố Thủ Đức


Phước Thạnh Cổ Tự, hay chùa Phước Thạnh, am Mục Đồng là ngôi chùa có nguồn gốc hơn 200 năm khá thú vị gắn liền với tích các chú chăn trâu ở thành phố Thủ Đức, thành Phố Hồ Chí Minh. >> Cảnh chùa Ưu Đàm, thành phố Thủ Đức>> Chùa đẹp ở thành phố…