Báo Giá Hợp Tác


Quý đối tác, cá nhân có nhu cầu hợp tác truyền thông:

1. Đăng bài quảng cáo, giới thiệu sản phẩm lên trang www.anvietnam.net, do đối tác viết

2. Bài đánh giá sản phẩm – dịch vụ có chủ đề cụ thể do An trải nghiệm và viết

3. Chèn back link vào những bài sẵn có do An viết trên anvietnam.net

4. Đặt banner kèm đường dẫn sản phẩm – dịch vụ lên anvietnam.net theo từng tháng

5. Hoặc có bất cứ liên hệ công việc, hợp tác với chủ đề phù hợp tiêu chí blog

vui lòng tham khảo portfolio và báo giá chung tại ĐÂY.

Xin gửi đến lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.

Trân trọng.

Nguyễn Thị Bình An
anvietnam.net@gmail.com
youtube.com/c/anvietnam
instagram.com/annguyenvietnam (@ An Vietnam)
facebook.com/anvietnamblogger (@ An Vietnam)