Portfolio – Báo Giá Đăng Bài – Banner


Quý công ty, đối tác, cá nhân nếu có nhu cầu:

1. Đăng bài viết quảng cáo, giới thiệu sản phẩm đăng trên trang www.anvietnam.net, do đối tác viết
2. Đăng bài viết đánh giá sản phẩm – dịch vụ có chủ đề cụ thể do An trải nghiệm và viết trên www.anvietnam.net
3. Gắn banner kèm đường dẫn sản phẩm – dịch vụ lên www.anvietnam.net theo từng tháng
4. Gắn đường dẫn tiếp thị sản phẩm – dịch vụ vào các bài viết sẵn có do An viết trên www.anvietnam.net
5. Có bất cứ công việc nào phù hợp,

vui lòng tham khảo portfolio của An và báo giá chung tại ĐÂY.

Thay lời cảm ơn!