Liên Hệ Công Việc


Các công ty, đối tác có nhu cầu:

1. Đăng bài viết quảng cáo, giới thiệu sản phẩm đăng trên trang www.anvietnam.net, do đối tác viết.
2. Đăng bài viết đánh giá sản phẩm – dịch vụ có chủ đề cụ thể do An trải nghiệm và viết lên www.anvietnam.net.
3. Gắn banner kèm đường dẫn sản phẩm – dịch vụ lên www.anvietnam.net theo từng tháng.
4. Gắn đường dẫn tiếp thị sản phẩm – dịch vụ vào các bài viết sẵn có do An viết trên www.anvietnam.net.

Xem báo giá tại đây (An sẽ rất cảm kích nếu bạn không trả giá)

thì vui lòng liên hệ:

Ms. Nguyễn Thị Bình An (1985)
Email: anvietnam.net@gmail.com
Fanpage: www.facebook.com/anvietnamblogger

Quý đối tác vui lòng tham khảo báo giá chung tại đây (An sẽ rất cảm kích nếu các bạn không trả giá).

Thay lời cảm ơn!