Làm Khách Hàng Của An


An sẽ nhận thực hiện những công việc cũng như cộng tác ở các lĩnh vực sau:

1. Đăng bài viết quảng cáo, giới thiệu sản phẩm đăng trên trang www.anvietnam.net do đối tác viết.
2. Đăng bài viết đánh giá sản phẩm – dịch vụ có chủ đề cụ thể do An trải nghiệm và viết lên www.anvietnam.net.
3. Gắn banner kèm đường dẫn sản phẩm – dịch vụ lên www.anvietnam.net theo từng tháng

*** Xem báo giá tại đây (giá đã cố định, vui lòng không trả giá)

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Ms. Nguyễn Thị Bình An (1985)
Email: anvietnam.net@gmail.com
Fanpage: www.facebook.com/anvietnamblogger
Instagram: www.instagram.com/annguyenvietnam
Skype: binhannguyen1985