Tranh: Chiều buông


Chất liệu: màu nước Hoàn thành: năm 2009 Tranh vẽ lâu rồi, chụp lại để dành chứ một thời gian nữa vì nhiều lý do (hư hỏng, chuyển nhà…) mà thế nào cũng bị mình tự tay đem bỏ.

Tranh: Ngày hè miền Tây


Nghỉ lễ Giỗ Tổ 2014, ở nhà rảnh, hí hoáy lấy màu nước mua ở nhà sách (định tập viết thư pháp, nhưng chưa được) ra vẽ vẽ tô tô. Cuối cùng cũng ra được “tác phẩm”, mà liếc qua, em gái mình nhận xét: vẽ như con nít ba tuổi (!!!). Tên tranh: Ngày hè miền…

Tranh: Hoài cổ


Tên tranh: Hoài cổ (Tên mới đặt lại, vì không nhớ rõ) Chất liệu: màu nước Thực hiện: trong khoảng từ năm 2004 đến 2006