Du lịch bụi mùa dịch COVID-19: Đến hồ Cần Nôm Bình Dương ngắm bình minh


Đang trong mùa dịch bệnh COVID-19, mình hạn chế đi chơi xa qua đêm. Nên đã đến hồ Cần Nôm thuộc tỉnh Bình Dương ngắm cảnh bình minh, xem như đi cho đỡ cuồng chân cuồng tay… >> “Lượn” một vòng Lái Thiêu, Bình Dương >> Bình yên cù lao Rùa Bình Dương Hồ Cần…