Thu âm: Cát bụi


Có bạn nghe giọng mình trong mấy bài hát thu âm, rồi nghe giọng mình khi hát karaoke ở ngoài đời thì cảm thấy… thất vọng quá. Mình cũng chẳng biết giải thích vì sao, chỉ biết là chất giọng yếu và nhỏ của mình chỉ hợp với nhạc nền nhẹ nhàng, kiểu như hát…

Bình Định – Biển và đảo


Clip này tôi làm với chương trình tạo clip Proshow Producer. Vì chương trình dùng thử nên nó gắn watermark lên clip, thật tiếc. Những hình ảnh được chụp trong mấy năm qua, từ 2008 đến 2012, về các vùng biển, đảo trong tỉnh Bình Định. Quê tôi đó, cũng có biển, đảo, cũng đẹp như đất người ta, mà sao du lịch vẫn chưa phát triển?