Dự án nghệ thuật cộng đồng “Làng bích họa hữu nghị Việt – Úc” ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp


“Làng bích họa hữu nghị Việt – Úc” là một dự án nghệ thuật cộng đồng thuộc TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. >> Về Gáo Giồng Đồng Tháp một ngày tháng 5…>> Tháng 7 về thăm căn cứ Xẻo Quýt Dự án nghệ thuật cộng đồng “Làng bích họa hữu nghị Việt – Úc”,…