Sài Gòn một chiều mưa…


Sài Gòn chiều mưa tầm tã, chợt nổi cơn thèm ăn thứ gì đó. Vậy là siêng, trùm áo mưa, đội nón lá đi dạo chợ. >> Cuộc sống hẻm>> Sài Gòn hai mùa… Đôi lúc mình muốn bắt chước người khác viết những thứ linh tinh trong cuộc sống. Như hôm nay làm gì,…