Chúng ta không nên chia sẻ gì lên mạng xã hội?


Khi cuộc sống ngày càng hiện đại và tất bật, mối liên hệ giữa người với người dường như cũng ngày càng “mỏng” dần đi. Và sự ra đời của các ứng dụng mạng xã hội (như Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Linkedin, WhatsApp, Line, Viber, Zalo,…) đã góp phần không nhỏ trong việc “giữ gìn…