Sài Gòn cuối tháng hai: hoa giấy và bé mèo


Thấm thoắt đã đến cuối tháng hai rồi, Sài Gòn đã vào mùa khô. Mùa này, càng nắng gió, càng nóng bức, thì những bông hoa giấy càng bung nở rực rỡ và tươi thắm… >> Sài Gòn ơi! >> Sài Gòn nỗi nhớ niềm thương! Gửi đến độc giả vài hình ảnh chụp hoa…