Một số món ăn thuần chay tự nấu nhanh gọn


Ăn chay vốn đã khó, thì nấu ăn chay sao cho vừa đủ chất, lại vừa đỡ mất thời gian, thì càng không phải là việc dễ dàng gì. Nhất là với người ăn thuần chay (không trứng và các sản phẩm từ trứng, không sữa và các sản phẩm từ sữa, không mật ong,…)…