Không có gì tồn tại mãi mãi…


Không có gì tồn tại mãi mãi. Chỉ có phù hợp với hiện tại hay không… >> Không có đúng – sai, chỉ có phù hợp – không phù hợp >> Phụ nữ thích quà gì? Mình có một người bạn chơi với nhau từ thuở ấu thơ. Cùng rủ nhau đi học hàng ngày…