Malaysia độc hành (8)


“Kuala Lumpur” trong tiếng Mã Lai có nghĩa là “ngã ba sông lầy bùn”, do thành phố nằm tại nơi hợp lưu giữa sông Klang và sông Gombak. >> Malaysia độc hành (7) >> Malaysia độc hành (6) Kuala Lumpur là thủ đô của Malaysia, song nơi đặt trụ sở của chính phủ liên bang…

Malaysia độc hành (7)


Lo xong cho chiếc bụng đói, mình tiếp tục vác ba lô đi bộ dọc theo những con đường trong khu vực khu phố Hoa của thủ đô Kuala Lumpur. >> Malaysia độc hành (6) >> Malaysia độc hành (5) Trên thế giới, có lẽ không có quốc gia nào mà không thấy sự có mặt…