Nhẹ nhàng Đà Lạt đêm


Với Đà Lạt, nên có thời gian thật rảnh rỗi và chẳng nhằm mục đích gì cả, thì mới có thể cảm nhận được hết sức hấp dẫn nhẹ nhàng nhưng đậm sâu của thành phố cao nguyên này. >> Đà Lạt, đêm lãng đãng rơi… >> Đêm Đà Lạt, đi đâu đây? Đà Lạt…