Đồ ăn thức uống chụp ở Sài Gòn (14)


Có nhiều người không cưỡng lại được sức hấp dẫn khi nhìn thấy thức ăn để có thể sắp đặt và kiên nhẫn chụp ảnh trước khi ăn. Nhưng với mình thì chẳng thành vấn đề. >> Đồ ăn thức uống chụp ở Sài Gòn (13) >> Đồ ăn thức uống chụp ở Sài Gòn (12) 131. Bông…