Một ngày ở Bà Nà, Đà Nẵng


Quần thể khu du lịch (KDL) sinh thái Bà Nà – Suối Mơ – Bà Nà Hills nằm trên núi Bà Nà tại thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng. Lịch sử viết lại, Bà Nà là địa danh được đại úy bộ binh Marin Debay phát hiện vào tháng 4…