Nói dối


Một trong những cách sống nhẹ nhõm mà mình biết, đó là không nói dối, nếu chưa được thì cố gắng càng ít nói dối càng tốt. Nói dối chính là việc nói sai sự thật, làm ảnh hưởng đến người khác, đến kết quả sự việc. Nói dối phản ánh tính cách không trung…