Chùa Âng Trà Vinh


“Chùa Âng là một trong những ngôi chùa tiêu biểu trong hệ thống 141 ngôi chùa Khmer ở Trà Vinh. Theo bảng Di tích lịch sử của chùa thì chùa có từ năm 990. Đến năm 1695, ngôi chính điện được xây dựng lại bằng tre lá. Năm 1842, chùa được xây dựng lại bằng…

Chọn sai thì chọn lại, nghen!


Tình cờ thấy một người bạn vừa chia sẻ câu nói của ai đó: “Sau cùng, chìa khóa cho một mối quan hệ lâu dài không phải là tìm đúng người để yêu mà là học cách để yêu người mà ta đã chọn”. Nói thẳng luôn, mình không đồng ý với ý kiến đó.…