Đợi trăng 16 bên công viên Thanh Đa


Công viên Thanh Đa nằm bên phải, dưới chân cầu Bình Triệu, hướng từ quận Bình Thạnh về quận Thủ Đức, Sài Gòn. Đây là địa điểm mà thỉnh thoảng mình ra đó chụp ảnh phơi sáng dòng sông Sài Gòn (mà mình vẫn gọi là sông Bình Triệu), chụp cầu Bình Triệu đêm, và…