Người lớn tuổi trong nhà


Hôm nay xem lại ảnh chụp tết năm ngoái, rồi dừng lại trước bức ảnh chụp ba má đang đứng thắp nhang ở ngoài chùa, trước góc thờ ông nội, bà nội, và chú, chung với những người đã khuất và từng là Phật tử khác, được đem thờ ở ngoài chùa. Ngôi chùa này,…