Ngày hôm nay, hãy sống thật tốt!


Dường như quá khứ, tuổi thơ, dù có khốn khó như thế nào, thì mỗi khi nghĩ về nó, nhắc đến nó, trong lòng con người ta cũng dấy lên những cảm xúc đẹp. Tôi cũng thường nghĩ về quá khứ, nghĩ về những ngày còn thơ bé, nhớ lại những tôi của thuở mười…