Có những gắn kết mơ hồ…


Bất kỳ mối gắn kết nào giữa nam và nữ cũng đều có nguyên do của nó, chỉ là, ta đã không nhận ra thôi. Sự gắn kết khởi đầu bằng tình bạn thường cho cảm giác vui vẻ. Gắn kết bằng tình yêu lại mang tới cảm giác lâng lâng bồng bềnh. Còn gắn…