Nhanh gọn bổ rẻ cháo nấm rơm


Em gái mình và mình khắc nhau rất nhiều thứ, từ khắc khẩu, khác tính cách, thói quen cho tới khác sở thích ăn uống. Hễ mình nấu món gì là nó chê, và ngược lại, nhưng có một món nó lại thích ăn do mình nấu, đó là cháo nấm. Hê hê… Cháo nấm…