Hiểu bản thân…


Chúng ta thường muốn tìm hiểu những người mà ta yêu quý ở xung quanh, nhưng thật buồn cười, rằng có bao giờ chúng ta tự hỏi lại mình rằng mình đã hiểu hết về bản thân mình hay chưa? Khi chúng ta quan tâm đến một ai đó, chúng ta bèn muốn tìm hiểu…