Hai chiếc khăn rằn, đổi một chiếc áo


Có một ngày mình tình cờ đọc được bài viết Chàng trai 9X có biệt tài biến khăn rằn thành quần áo, và thấy rất thích thú với ý tưởng đó. Thứ gì hay thì bắt chước và học hỏi, vậy là mình “hi sinh” hai chiếc khăn rằn, để biến chúng thành chiếc áo độc…