Cảnh đẹp gành đá Lộ Diêu, Bình Định


Những hình ảnh này được mình chụp từ năm 2012, cũng đã đăng trên trang thesaigontimes, nhưng do hôm nay có người hỏi đường đi, gợi nhớ, nên mình muốn đăng lại, có bổ sung chi tiết và hình ảnh. Không được nhiều khách du lịch biết đến như gành Đá Đĩa hay di tích Vũng Rô…

Nhớ khi nào đó…


Sẽ có lúc mà mỗi tấm ảnh, mỗi chi tiết cỏ cây hoa lá, hòn đá, con chuồn chuồn… sẽ gợi nhớ ta rằng, vào thời gian ấy, ta đã ở đâu, đã làm gì. Và quan trọng nhất, là cảm xúc của ta lúc ấy nó như thế nào. Cành cây ướt mưa ẩn…