Nhạc Jazz


Nhạc Jazz là một thể loại khó nhận biết, mình thấy là như vậy. Mặc dù, trước giờ, mình nghe nhạc chỉ vì thích, vì thấy vui, muốn được thư giãn, muốn được nhảy nhót hát hò theo, và như thế, mình không quan tâm đến thể loại nhạc, cũng như không có nhu cầu…