Cứ ‘bơ’ đi, rồi chúng ta sẽ trưởng thành


1. Hôm qua có hẹn đi chơi với một em gái. Quá giờ hẹn 10 phút, chưa thấy em đâu, mình bấm điện thoại gọi thì nghe giọng em ngái ngủ, bảo ngủ quên, kêu mình đợi một lúc. Mà đó là cuộc hẹn từ trước, hẹn nhau cùng đi sớm để chụp được những bức…