Chờ ăn cơm


Ảnh minh họa Với thói quen chờ nhau cùng ăn cơm, mình nghĩ rằng đây là một tập tục tốt đẹp cần được gìn giữ và nhân rộng của mỗi gia đình, mỗi nếp nhà, nhất là khi cuộc sống hiện đại vốn ngày càng bận rộn và làm cho mối quan hệ giữa người…