Sự sáng tạo


Hồi đi học, mình không ý thức được là mình thích kiểu học tài tử, nghĩa là phải thích thì mới học vô, phải hiểu thì mới học thuộc. Hồi đó mình chẳng thích học môn nào cả, chỉ thích vẽ vời, may đồ cho búp bê, và đọc truyện (thật ra là mấy tờ…