Những điều cảm động


1. Hồi còn làm ở Quy Nhơn, mình sống với một người dì ruột. Con cái dì đều lớn, người con gái lớn sống với chồng cách đó 20 km, những người còn lại thì đều sống ở Sài Gòn, nên căn nhà hầu như chỉ còn một mình dì ở. Vậy là mặc dù…