Du lịch ý nghĩa?


Để trải lòng cho nghe, một người đi nhiều thì chưa chắc người ta đã đi hết, thấy hết, nghe hết, biết hết tất cả những địa danh, những điểm thú vị, những điều hay ho, lạ kỳ… từ bất kỳ khu vực nào mà người ta đi qua. Vì thế giới này rộng lớn…