Lừa tiền thối ở Sài Gòn


Nhân viên ở cây xăng địa chỉ 220 quốc lộ 13, quận Bình Thạnh, hơi đối diện (chếch chút xíu) cổng 1 – cổng xe ra của bến xe miền Đông SG vẫn còn tình trạng lừa tiền thối của khách nhá. Vừa nãy đổ 50.000 đ xăng, đưa hắn 200.000 đ. Hắn lấy ra cục…