Hãy dễ thương với người khác trước đã…


Trời ơi, thỉnh thoảng mình lại nhận được email làm quen, từ trai cho đến gái, từ nhỏ tuổi, bằng tuổi, cho đến hơn tuổi. Mình nói rõ nghen, mình viết blog là để chia sẻ về suy nghĩ, tư tưởng, sở thích, và thể hiện một phần tính cách của mình. Bạn nào đọc,…