Như gió thoảng qua…


Có nhiều lần, mình muốn viết về những người xung quanh mình. Đó có thể là người thân trong gia đình, cũng có thể là bạn bè, đồng nghiệp, hay một người nào đó mình tình cờ quen biết. Mình muốn kể về họ, như trong những bài viết của nhà văn Trang Hạ, bằng những…