Hãy đi, chừng nào còn có thể…


Làm lễ ở Thánh thất Cao Đài – Tây Ninh Nếu không đi, bạn sẽ không biết được thế giới bên ngoài rộng lớn chừng nào, phong phú bao nhiêu, và thú vị ra sao. Nếu không đi, bạn sẽ không biết rằng bạn nhỏ bé như thế nào trước thế giới rộng lớn đó.…